Lingua Española

2175-08-1 Lingüística


Os solicitantes que a continuación se relacionan, con expresión da súa situación, teñen prazo ata o día sinalado na convocatoria de matrícula para formalizar posibles reclamacións (*).

Relación de solicitantes de admisión neste programa
Apelidos e nome Grupo Situación Número Titor(es)
caamaño fernández, isabel Admisión nacional Admitido MAS ALVAREZ, INMACULADA
Castro Balbuena, Victor Ángel Admisión nacional Admitido GARCIA TRABAZO, JOSE VIRGILIO; LONGA MARTINEZ, VICTOR MANUEL
Cordeiro Paredes, Natalia Admisión nacional Admitido PINO SERRANO, Mª DOLORES LAURA
CORTIÑAS ANSOAR, SORAYA Admisión nacional Admitido FERNANDEZ PEREZ, MILAGROS
DOVAL IGLESIAS, LUCIA Admisión nacional Admitido ALVAREZ BLANCO, ROSARIO; VARELA BARREIRO, FRANCISCO JAVIER
EVANS , GARETH Admisión homologada Admitido
Gómez Lago, David Admisión nacional Admitido PINO SERRANO, Mª DOLORES LAURA
Iglesias Míguez, Moncho Admisión nacional Admitido 18º
Llano Berini, Soledad Admisión nacional Admitido BUONO BENEDICT, FRANCIS J A
Lois Lugilde, Salvia Admisión nacional Admitido LONGA MARTINEZ, VICTOR MANUEL; Moure Pereiro, María Teresa
López Pena, Zósimo Admisión nacional Admitido 10º
MOUZO VILLAR, ROSA Admisión nacional Admitido 11º Dubert García, Francisco Xosé; Dubert García, Francisco Xosé; Sousa Fernández, Xulio
NANDI , ANIK Admisión non homologada Admitido 12º JIMENEZ JULIA, TOMAS EDUARDO; JIMENEZ JULIA, TOMAS EDUARDO; MONTEAGUDO ROMERO, XOSE HENRIQUE
Presutti , Chiara Admisión non homologada Admitido 13º GAMALLO OTERO, PABLO
Rodríguez Castiñeiras, María Teresa Admisión nacional Admitido 14º
ROMERO GAGO, TATIANA Admisión nacional Admitido 15º
Sans Boga, Mercedes Admisión nacional Admitido 16º
vilanova pimentel, andreza Admisión non homologada Admitido 17º MENDEZ NAYA, MARIA BELEN

(*) As posibles reclamacións ou demandas de información, deberán dirixirse ás oficinas do Departamento responsable do programa de doutoramento.